De beveiliging van het toegangsbeheer verschuift van ‘cardholder management’ naar ‘identity management’

Er is meer nodig om een ​​organisatie te beveiligen dan enkel de verkeerde mensen uit gebouwen te houden.
Toegang tot intellectueel eigendom, systemen en gespecialiseerde apparatuur moet ook worden beschermd. Daarom beginnen steeds meer bedrijven identiteiten te beheren in plaats van alleen kaarthouders (degenen die geautoriseerd zijn).
Wat zijn identiteiten? Hiermee bedoelen we digitale profielen voor elke persoon die in contact komt met de organisatie. Deze profielen kunnen vele kenmerken bevatten zoals functie, salaris, rangorde, kwalificaties, accreditaties, etc.

Met behulp van een identiteits- en toegangsbeheersysteem kan een organisatie automatisch werknemersrechten toewijzen aan gebouwen, evenals aan (bijvoorbeeld CRM) systemen. Dit elimineert het tijdrovende werk bij het aanvragen en verlenen van machtigingen, terwijl er tegelijkertijd wordt gezorgd dat er aan de nalevingsnormen wordt voldaan. Beveiligingsteams krijgen ook een duidelijker beeld van potentiële bedreigingen door verdacht gedrag op te sporen dat verder gaat dan alleen de fysieke risico’s.

Meer weten? Neem contact op via sales@videoguard.nl of bel 085 – 041 05 10.