De toekomst van gezamenlijk decision management

Hoe ga je om met data en krijg je zinvol inzicht?

We weten dat samenwerking de resultaten verbetert. Zakelijk gezien bevordert samenwerken innovatie en skills, en tegelijkertijd verbetert het de participatie van belanghebbenden (zoals aandeelhouders) en de betrokkenheid van medewerkers. Het is niet altijd gemakkelijk, maar samenwerken loont. En uiteraard zijn de voordelen van samenwerking niet beperkt tot alleen die tussen mensen.

Het verzamelen van gegevens om samen te werken, kan cruciaal zijn om inzicht te krijgen dat eerder onmogelijk leek. Als we datasets van verschillende bronnen samenbrengen in één pool, wordt het mogelijk om inzichten uit die gegevens te halen en educatieve relaties te ontdekken.

Maar wat is ‘data collaboration’ precies?

Data collaboration (letterlijk ‘datasamenwerking’) is het proces waarbij geïsoleerde datasets worden geanalyseerd om een ‘over all inzicht’ te krijgen. Hoewel we praten in termen van het delen van informatie, is de realiteit dat, om meerdere groepen deel te laten nemen aan datasamenwerking, we omgevingen moeten creëren waarin uiteenlopende partijen op veilige wijze gegevens kunnen bijdragen zonder eigenaar te worden. In dergelijke gevallen behoudt iedereen die een bijdrage levert, altijd de controle over zijn gegevens.

Hoe gebruiken retailers gegevenssamenwerking voor toegevoegde waarde?

Met behulp van een winkelvoorbeeld weten we dat het combineren van toegangscontrole, heat maps en point of sale (POS) gegevens een blik kan werpen op de klantenactiviteit in relatie tot de conversiepercentages van een locatie. Dit kan zeer zinvol zijn voor een fysieke winkel, omdat het probeert gelijke tred te houden met online giganten; een grote uitdaging voor de retailers van vandaag de dag.

Online retailers zoals Amazon zijn immers in staat om de winkelervaringen aan te passen op basis van eerdere acties van een consument. Omdat ze paginabezoeken, browsen en de tijd dat een item in een winkelwagentje zit voordat het wordt verkocht, kunnen bijhouden, lijkt het voor fysieke winkels onmogelijk te concurreren. Maar dat is het natuurlijk niet. Wanneer dit soort winkels zoveel mogelijk eigen gegevens verzamelen en deze gebruiken om de klantervaring te verbeteren, kunnen ze absoluut concurrerend blijven. Verbeterde gegevensanalyse, zo blijkt, maakt deel uit van de vergelijking om de focus in de detailhandel te verleggen van kopen naar winkelen.

Fysieke detailhandelaren leunden vroeger sterk op doelgerichte klanten die snel in en uit de winkels liepen. Nu besteden deze winkeliers meer aandacht aan kopers die voorzichtiger zijn met hun keuzes en meer tijd nemen om te beslissen. Deze kopers reageren positief op verbeterde ervaringen met de routing in de winkel en op personeel dat verschijnt wanneer je ze nodig hebt.
Deze verschuiving is zo krachtig dat we zien dat retailers, vooral in winkelcentra en andere geconcentreerde gebieden, werken aan een gemeenschappelijk doel om competitief te zijn door informatie te delen. Naast het genereren van waardevolle inzichten voor individuele bedrijven, helpt het sterk verbeterde inzicht dat ze nu kunnen hebben door data-analyses, ook de traditionele concurrentiepositie te verbeteren. Deze ‘diepere’ datagegevens kunnen ook de samenwerking bevorderen tussen concurrerende retailers om winkelen t.o.v. online shoppen te promoten. Net als bij samenwerking tussen belanghebbenden, helpt gegevenssamenwerking in de detailhandel om waarde te creëren en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Uitbreiden van voordelen door innovatieve samenwerkingsverbanden: fiets delen en stadsplanning

Het zijn niet alleen retailers die informatie delen met voorheen onbekende partners. Als je stad het geluk heeft om een fietsenplan te hebben voor het delen van fietsen, kunnen zelfs niet-fietsers hiervan profiteren. Fietsendeelprogramma’s beginnen nu de geografische locatiegegevens te delen die ze met gemeenten verzamelen. Lokale overheden kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om actieplannen te ontwikkelen in gebieden waar veel gefietst wordt. Dit kan variëren van meer verlichting en herstel van bestrating tot verbeterde ervaringen in buurten met veel fietsverkeer.

Deze voordelen zijn niet zonder uitdagingen. Twee zijn het belangrijkste. Ten eerste: hoe krijg je de gegevens bij elkaar en ten tweede: hoe laat je databeheerders wennen aan het idee om hun waardevolle informatie te delen? Het is interessant dat de oplossing voor beide is dat je de juiste technologie hiervoor moet hebben. En de beveiligingssector helpt de weg te effenen.

Unificeren van gegevens in een fysieke beveiligingscontext

Door de aard van de business heeft de beveiligingsindustrie vaak weerstand geboden tegen het idee van samenwerking. Het ging vooral om het afsluiten van bepaalde zaken en het verminderen van risico’s door afsluiting of beperkte mate van toegang. Informatie delen gaat tegen onze training in. Maar gegevenssamenwerking heeft enorme kansen opgeleverd en heeft Genetec in staat gesteld de beveiliging daadwerkelijk te vergroten.

De sleutel is om te werken met geïntegreerde platforms die echte samenwerking mogelijk maken. Bij Genetec hebben we ons videobeheer-, toegangscontrole- en automatische kentekenherkenningssystemen (ALPR) verenigd met toepassingen van derden en externe datasets. Maar wat betekent dit in de echte wereld?
Op dit moment helpt Genetec Mission Control ™, ons systeem voor gezamenlijk beslissingsbeheer (CDM), organisaties bij het efficiënt beheren van hun beveiligingsbronnen door uit te schakelen incidenten voor operators te bepalen en te kwalificeren.

Dit betekent dat Mission Control in realtime werkt om automatisch gegevens te analyseren die worden ontvangen van verschillende beveiligingssystemen, waaronder hun apparaten en sensoren, om te bepalen of beveiligingspersoneel er op uit moet worden gestuurd voor onderzoek.

Als u werkt met een platform zonder unificering van data input, hebt u geen andere keuze dan personeel te sturen bij een calamiteit. In het gunstigste geval is het alleen zeer kostbaar. In het slechtste geval kan de frustratie van veel valse alarmen ertoe leiden dat beveiligingspersoneel sensoren uitschakelt of alarmen gaat negeren.

Als u echter werkt met een unified platform zoals Genetec Security Center, dat toegangscontrole combineert met videobewaking, bewegingsdetectie en ALPR (inclusief CDM), dan synthetiseert het systeem de gegevens naar een beslissingspunt en bepaalt of er een beroep moet worden gedaan op beveiligingspersoneel. Wanneer het systeem een ​​geforceerde deur detecteert, voorafgegaan door een onbevoegd voertuig in de buurt en de activiteit kan worden bevestigd met live video, dan combineert Mission Control automatisch de data en kwalificeert het incident als uitschakelbaar. Dit optimaliseert uw gebruik van middelen omdat, in plaats van dat operators hun tijd besteden aan het interpreteren van inkomende gegevens en beslissingen nemen over mogelijke incidenten, uw systeem dat nu voor u doet. Hierdoor kunnen operators hun aandacht richten op andere taken.

Mission Control correleert gegevens van Security Center en andere sensoren en verwerkt die gegevens via vooraf gedefinieerde bedrijfslogica om zo bruikbare informatie te kunnen bieden. Als uw fysieke beveiligingssysteem een bepaalde beslissing ondersteunt, kan personeel zich richten op veiligheid in plaats van extrapolatief inzicht. Met andere woorden, het zorgt ervoor dat uw personeel geen energie verspilt aan dingen die door uw systeem kunnen worden gedaan.
Het volgende deel van de vergelijking is hoe je veilig kunt samenwerken.

Veilige gegevenssamenwerking is de toekomst

De manier waarop organisaties over hun gegevens denken – ze hebben het bijna nooit over hun data – is het geen verrassing dat ze oplossingen willen implementeren die hun gegevens veiligstellen. Voor gegevenssamenwerking, zowel binnen de beveiligingssector als daar buiten, moeten we in staat zijn data privacy en systeembeveiliging aan te bieden.
Omdat Mission Control is geïntegreerd met Security Center, worden gegevens die binnenkomen ontdaan van de persoonlijk identificeerbare informatie. Via onze privacy beschermer anonimiseert de videobeheersoftware (VMS) in Security Center automatisch de videostreams. Hiermee kunt u video delen zonder privégegevens in gevaar te brengen.

Maar het anonimiseren van video is slechts één stap bij het delen van gegevens met andere organisaties of belanghebbenden. U wilt niet in een situatie terechtkomen waarin het delen van uw gegevens uw systemen kwetsbaar maakt of anderen een groter beeld geven van uw activiteiten dan u zelf wilt.
Onze ervaring met het ontwikkelen van oplossingen die het voor verschillende instanties mogelijk maakt om toegang tot informatie toe te kennen, is van vitaal belang. We weten uit de eerste hand wat voor diepgaande invloed dit kan hebben. Niet alleen op de mogelijkheid om gegevens te delen, maar ook op de bereidheid om dat te doen. In de toekomst van gegevenssamenwerking via Mission Control zullen deze ervaring en onze expertise hier positief aan bijdragen.

 

 

 

Dit zal vooral belangrijk zijn omdat we verder gaan met het ontwikkelen van mogelijkheden die worden geboden door Mission Control via toepassingen van derden. Door veilig en secuur met externe applicaties te werken, zullen onze oplossingen het mogelijk maken om een meer holistische kijk op omgevingen te bieden. Deze staan in dienst van het creëren van een steeds groter wordende context voor operators en analisten bij beveiligings- en operationele afdelingen.
Immers, wanneer we informatie van verschillende bronnen samenvoegen, kunnen we sterkere, meer gedefinieerde resultaten bereiken. Mission Control helpt ons al om gegevens effectief bij elkaar te brengen. Onze visie is dat het een hechtere samenwerking mogelijk zal maken die onze klanten en hun werkgebieden meer kostenvoordelen zullen opleveren.

Mission Control

 


Bekijk hier het filmpje