Strukton Rail is met bijna 100 jaar ervaring een begrip op en rond het spoor. Het hoofddoel van Strukton Rail is het aantrekkelijk, betrouwbaar en veilig maken van alles op het gebied van de railinfrastructuur. Hierbij wil Strukton een betrouwbare partner zijn voor al haar klanten.
Om dit doel te bereiken heeft Strukton zelf ook betrouwbare partners nodig. Op het gebied van cameratoezicht en videomanagement heeft Strukton zo’n partner gevonden in VideoGuard. Sinds bijna drie jaar werken VideoGuard en Strukton Rail intensief samen aan de realisatie van cameratoezicht en daarbij behorende systemen en netwerken om de (sociale) veiligheid op en rond de railinfra te vergroten.

Met een toenemende reizigersgroei binnen het openbaar vervoer (OV) en de behoefte om de sociale veiligheid te borgen, wordt het steeds belangrijker om goed zicht te houden op wat er gebeurt op en rond stations. Bij het realiseren van goed cameratoezicht komen vaak complexe vraagstukken ter tafel. Strukton wordt hierin ondersteund door de expertise van VideoGuard. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een intensieve samenwerking met een contract voor onbepaalde tijd. Onlangs hebben beide partijen dit contract getekend.

In het OV-domein worden er extreem hoge eisen gesteld aan cameratoezicht. Er is vaak sprake van een omvangrijk observatiegebied terwijl kleine details niet uit het oog verloren mogen worden. Dit loopt uiteen van bewijsmateriaal tegen criminele activiteiten tot het bewaren van overzicht en het voorkomen en tijdig signaleren van gevaarlijke situaties.
De systemen moeten robuust en betrouwbaar worden uitgevoerd om goed te kunnen functioneren in de buitenruimte in weer en wind en in de directe nabijheid van het spoor. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de Europese privacy wetgeving (AVG) zodat persoonsgegevens optimaal zijn beschermd. Door de kennis en kwaliteiten van beide partijen te combineren zijn er al indrukwekkende projecten gerealiseerd.

Om al deze camerabeelden goed te kunnen beheren is een krachtig videomanagementsysteem nodig. Binnen het OV-domein is het door Genetec ontwikkelde videomanagement systeem veel gebruikt. VideoGuard is voor Strukton niet zomaar een leverancier maar voegt ook waarde toe met hun service en gespecialiseerde kennis van het krachtige Genetec platform. Videoguard noemt zichzelf dan ook terecht een Value Added leverancier.
Door de kennis van VideoGuard en de goede samenwerking met Genetec heeft Strukton zich via VideoGuard ook verder kunnen bekwamen en certificeren in het Genetec systeem. Hiermee is Strukton een belangrijke speler geworden wat betreft Security Management binnen het OV-domein.

De mogelijkheden die het Genetec-platform biedt zijn veelzijdig. In de toekomst zien Strukton en VideoGuard daarom nog meer mogelijkheden om zaken rondom het spoor nog veiliger te maken. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om Genetec te koppelen aan andere bestaande installaties. Bijvoorbeeld het activeren van de alarmknop op het station zou in de toekomst gekoppeld kunnen worden aan het camerasysteem waarmee de veiligheidsinstanties automatisch tot in detail kunnen zien wat er aan de hand is en welk actiepatroon gevolgd kan worden.

 

De verwachting is dat cameratoezicht in het OV de komende jaren sterk zal groeien. Een voorkeursmerk van Strukton en VideoGuard is het topmerk Bosch. De camera’s van Bosch zijn standaard voorzien van “intelligentie” wat nog meer mogelijkheden bied i.c.m. Genetec. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alarmmeldingen te generen bij rondhangende personen of achtergelaten bagage oftewel terrorismebestrijding. Ook zijn er in de toekomst mogelijkheden om door de Bosch-camera’s i.c.m. Genetec waarschuwingen te genereren wanneer er meer dan één persoon tegelijk door een OV-poortje loopt of wanneer iemand over het poortje springt.
Met het oog op crowd control zijn camera’s niet weg te denken. Hiermee kunnen grote reizigersstromen worden gemanaged door veiligheidsinstanties voordat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Naast de camerabewaking zijn Strukton en VideoGuard samen met hun klanten en leveranciers aan het onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn binnen het OV-domein om het spoorsysteem nog aantrekkelijker, betrouwbaarder en veiliger te maken.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met sales@videoguard.nl of een belletje geven naar 085 – 041 05 10.